آنالیز کمپین های تبلیغاتی

هزینه کمتر، مشتری بیشتر

سرویس وب متریک امکان رهگیری ورودی های کمپین های تبلیغاتی را به صورت سفر مشتری هدفمند برنامه ریزی شده طبق استراتژی کسب و کار شما فراهم می آورد.

هزینه کمتر، مشتری بیشتر
_

کمپین 360

رهگیری کاربران به تفکیک هر تبلیغ

سرویس وب متریک امکان رهگیری شناسه های تبلیغاتی (UTM) به ازای هر کاربر برای کسب و کار به منظور اندازه گیری اثربخشی هر تبلیغ فراهم می‌آورد.

رهگیری کاربران به تفکیک هر تبلیغ
_

ساخت شناسه تبلیغات

مدیریت هزینه تمام شده هر کاربر

سرویس وب متریک امکان ساخت شناسه تبلیغاتی با قابلیت ثبت هزینه انجام شده برای تبلیغ مورد نظر جهت رهگیری کاربران ورودی و محاسبه هزینه تمام شده هر کاربر و مشتری به تفکیک هر کانال را فراهم می آورد.

مدیریت هزینه تمام شده هر کاربر
_

قیف بازاریابی لحظه ایی

رهگیری لحظه ایی کاربران ورودی هر تبلیغ

سرویس وب متریک امکان تنظیم قیف بازاریابی لحظه ایی و گزارش حرارتی لحظه ایی برای هر شناسه تبلیغاتی (UTM) را به منظور ارزیابی ورودی های کانال تبلیغاتی فراهم نموده است.

رهگیری لحظه ایی کاربران ورودی هر تبلیغ

کارشناسان وب متریک در خدمت شما

کارشناسان ما در کنار شما هستند، جهت درک بهتر خدمات سرویس وب متریک و همچنین دریافت پیشنهادات و نیازهای کسب و کار شما، کارشناسان ما در کنار شما هستند.