در سایت تو ثبت کن رایگان کاربران تو تحلیل کن به قید قرعه جایــزه ببــر

ثبت نام

اهمیت تحلیل رفتار کاربران سایت

  • ۱. شناخت نیاز مشتریان
  • ۲. تطبیق خدمات با نیاز بازار
  • ۳. اندازه‌گیری تاثیر تبلیغات آنلاین
  • ۴. بهبود استراتژی بازاریابی

خدمات وب متریک برای تحلیل رفتار کاربران

تحلیل کاربران

کدام کاربر با چند مرتبه مراجعه به سایت شما ارجاع شده است و چه صفحاتی را بازدید کردند و کدام صفحات را بدون هیچ دلیلی ترک کرده اند.

تحلیل جذب کاربران

کدام کاربر از کدام کانال، کدام کشور و کدام شهر با چه زبانی با سایت شما آشنا شده و چه عاملی باعث شده است تا سایت شما را انتخاب نماید.

تحلیل فعالیت کاربران

کدام کاربر از کدام صفحات وارد شدند و از کدام صفحات خارج شده اند و با چه هدفی کجای سایت کلیک کرده است و چه اتفاقی برای ایشان افتاده است.

گزارشات لحظه‌ای

کاربران جدید و بازگشتی خود را به صورت آنلاین رصد کنید. کدام کاربر از کدام کشور و کدام شهر در 30 دقیقه گذشته از سایت شما بازدید کردند.

گزارشات کمپین

آدرس های ارجاعی کمپین خود را به سادگی بسازید و به صورت آنلاین وضعیت کمپین های خود را رهگیری کنید و تحلیل های کمپین را بررسی کنید.

هدف‌گذاری

به سادگی اهداف خود را تنظیم کنید تا جریان حرکت کاربران را به صفحات مقصد و مدت ماندگاری در صفحات مورد نظر خود را رهگیری کنید.