بهبود نرخ تعامل کاربران

کاربران خود را تبدیل به ارزش برای کسب و کار خود کنید

سرویس وب متریک همیار شما در رساندن کاربران به ژرفای کسب و کار شما هستند، با خدماتی به شرح ذیل عمق تعامل با کاربران خود را بهبود دهید:

بهبود نرخ تعامل کاربران
_

مشتریان

رهگیری فعالیت به تفکیک هر کاربر

با سرویس وب متریک، فعالیت های هر کاربر را رصد کنید و به نیازسنجی از هر دسته از کاربران و مشتریان خود دست یابید.

رهگیری فعالیت به تفکیک هر کاربر
_

عملکرد محصول

تطابق مسیر مشتری به مسیر محصول

بازدید از هر محصول، میزان اضافه شدن به سبد خرید، رصد درگاه شاپرک امکان رصد سفر هر محصول توسط کاربران را جهت بهبود پتانسیل فروش آن محصول ارائه می نماید.

تطابق مسیر مشتری به مسیر محصول
_

کمپین 360

ریمارکتینگ و ریتارگتینگ

کاربران میایند و می روند، ولی کدامیک مشتاق به بازگشت دوباره هستند، کدامیک دوباره از شما خرید می کنند؟ سرویس وب متریک تجربه جدیدی در بازاریابی بازگشتی با شما به اشتراک می گذارد.

ریمارکتینگ و ریتارگتینگ

کارشناسان وب متریک در خدمت شما

کارشناسان ما در کنار شما هستند، جهت درک بهتر خدمات سرویس وب متریک و همچنین دریافت پیشنهادات و نیازهای کسب و کار شما، کارشناسان ما در کنار شما هستند.