پیشنهاد سردبیر

نرخ پرش (Bounce Rate) چیست؟

درصد کاربرانی را نشان می‌دهد که پس از ورود به سایت شما و پس از بازدید از تنها یک صفحه، از سایت خارج شده اند.

پربازدید ها