متوسط زمان چرخه فروش (Average Sales Cycle Length) چیست؟

فاصله‌ی زمانی میان اولین برخورد با یک سرنخ فروش تا انجام اولین خرید توسط اوست.

متوسط زمان چرخه فروش یا Average Sales Cycle Length فاصله‌ی زمانی میان اولین برخورد با یک سرنخ فروش (مشتری بالقوه) تا انجام اولین خرید توسط این مشتری است.

نحوه ی محاسبه متوسط زمان چرخه فروش ( Average Sales Cycle Length )

( Average Sales Cycle Length )
( Average Sales Cycle Length )

نکات مهم در مورد متوسط زمان چرخه فروش

  1. با تحلیل شاخص متوسط زمان چرخه فروش می‌توانید مدت زمانی را که طول می‌کشد تا به مقدار فروش مورد نظر خود برسید پیش بینی کنید.
  2. توجه داشته باشید که برای دست یافتن به یک تحلیل مناسب، بررسی شاخص متوسط زمان فروش کافی نیست، زیرا مقدار مطلوب این شاخص برای انواع مختلف کسب و کارها متفاوت است. به عنوان مثال اگر بازار هدف شما شرکت‌های بزرگ باشند، مقدار این شاخص بیشتر از زمانی است که مشتریان شما افراد عادی باشند.

 

 

 

نظرات بسته شده است.