ترافیک جذب شده با برند چیست؟

بازدیدکنندگانی که با سرچ برند یا با ورود مستقیم آدرس به سایت شما وارد شده‌اند.

ترافیک جذب شده با برند، بخشی از ترافیک بازدیدکنندگان سایت است که یا به طور مستقیم آدرس سایت شما را در مرورگر خود وارد کرده و یا با جست و جو کردن عبارتی مرتبط با برند شما وارد سایت شده‌اند.

نکات قابل توجه:

  1. ترافیک جذب شده با برند، معیار مناسبی برای  سنجش میزان آگاهی از برند است. به عبارت دیگر شما می‌توانید متوجه شوید کاربران موتورهای جست و جو، تا چه حد برند شما را می‌شناسند و برای دریافت خدمت یا خرید محصول مورد نظر خود به شما مراجعه می‌کنند.
  2. برای برخی از کسب و کارها، شاخص ترافیک جذب شده با برند تحت تاثیر شدید اتفاقات دوره‌ ای  است.برای مثال اگر شما شرکت فروشنده‌ی تجهیزات اسکی روی برف باشید، باید همواره انتظار مشاهده‌ی تغییر شدید مقدار این شاخص در فصل زمستان را داشته باشید.در مورد چنین کسب و کارهایی،توصیه می‌شود مقدار شاخص ترافیک جذب شده با برند، هر سال با دوره‌ی مشابه سال قبل مقایسه شود که معیار مناسبی از تغییرات پایدار این شاخص را به دست دهد.

 

 

نظرات بسته شده است.