زبان بازدیدکنندگان وب سایت

تنظیمات زبان مرورگر وب بازدیدکنندگان، به عنوان زبان آن‌ها تلقی می‌شود.

زبان بازدید کنندگان سایت، بر اساس ردپای مرورگر بازدیدکنندگان مشخص می‌شود. به این ترتیب که زبان مرورگر وب کاربر به عنوان زبان او در نظر گرفته می‌شود و در پنل وب متریک قابل مشاهده است.

نظرات بسته شده است.