تعداد بازدیدکنندگان سایت (Users) چگونه حساب می‌شود؟

شمار افرادیست است که در یک بازه‌ی زمانی مشخص از سایت بازدید می‌کنند.

Users یا کاربران ،شمار افرادیست است که در یک بازه‌ی زمانی مشخص از سایت بازدید می‌کنند.

توجه کنید که اگر شخصی در این بازه‌ی زمانی بیش از یک بار به سایت شما مراجعه کند، تنها همان یک بار به عنوان User شمرده می‌شود و نمی‌توان از روی این شاخص، به تعداد دفعات مراجعه‌ی کاربران تکراری پی برد.

تفاوت تعداد کاربران (Users) با تعداد نشست‌ها یا سشن‌ها (Sessions) چیست؟

هنگامی که یک بازدیدکننده وارد سایت می‌شود، به تعداد User ها یک عدد افزوده می‌گردد.

در صورتی که یک کاربر مشخص در بازه‌ی زمانی مشخصی چندین بار وارد سایت شما شود باز تنها همان عدد یک  به users اضافه می‌شود.

بنابراین شاخص تعداد کاربران (Users) اطلاعاتی درباره‌ی میزان مشارکت کاربران به دست نمی‌دهد و جای خالی یک شاخص دیگر حس می‌شود:

(Sessions) یا تعداد نشست‌ها شاخصی است که میزان مشارکت کاربران را نشان می‌دهد؛ به این صورت که هر شخص با هر بار ورود به وب‌سایت، یک عدد به سشن‌ها اضافه می‌کند و اگر این فرد نیم ساعت هیچ فعالیتی در سایت نداشته باشد یا از آن خارج شود و پس از این مدت دوباره فعالیتی انجام داده یا مجددا وارد سایت شود، یک واحد دیگر به تعداد سشن ها اضافه می‌کند.

نظرات بسته شده است.