شاخص هزینه‌ جذب هر مشتری بر اساس مبدا ترافیک یا Cost Per Acquisition چیست؟

مجموع هزینه‌ای که برای جذب یک مشتری جدید از طریق یک کانال بازاریابی یا کمپین خاص انجام می‌دهید.

شاخص هزینه‌ جذب هر مشتری بر اساس مبدا ترافیک یا Cost Per Acquisition که به اختصار CPA نامیده می‌شود، برابر است با مجموع هزینه‌ای که برای جذب یک مشتری جدید از طریق یک کانال بازاریابی یا کمپین خاص انجام می‌دهید.

بر خلاف برخی از شاخص‌های دیگر مانند شاخص هزینه جذب مشتریان (CAC) که هزینه‌ی متوسط جذب یک مشتری جدید را از طریق تمام کانال‌های بازاریابی نشان می‌دهند، CPA هزینه‌ی جذب یک مشتری جدید را از یک کانال مشخص بازاریابی یا یک کمپین تبلیغاتی خاص اندازه‌گیری می‌کند.

نحوه ی محاسبه‌ی هزینه جذب هر مشتری بر اساس ترافیک مبدا (CPA)

برای محاسبه‌ی CPA کافیست کل هزینه‌ی جذب مشتری در یک کانال یا کمپین یا رسانه‌ی خاص را بر تعداد مشتریان نهایی جذب شده از آن طریق تقسیم کنید.

هزینه جذب هر مشتری بر اساس ترافیک مبدا
هزینه جذب هر مشتری بر اساس ترافیک مبدا

 

نکات:

  1. CPA برای اندازه‌گیری میزان تاثیرگذاری کمپین‌های جذب مشتری شما مفید است.
  2. شما می‌توانلد از CPA در مورد بسیاری از کانال‌های بازاریابی و کمپین‌ها مانند شبکه‌های اجتماعی، ایمیل مارکتینگ، تبلیغات کلیکی و حتی کانال‌های بازاریابی با تاثیرگذاری دیرتر مانند سئو و بازاریابی محتوا استفاده کنید.
  3. توجه کنید که کم بودن CPA در کسب و کار شما لزوماً نشانه‌ی خوبی نیست. در واقع این کم بودن می‌تواند نشانه‌ی عدم سرمایه‌گذاری کافی شما روی جذب مشتریان جدید در بعضی از کانال‌های بازاریابی باشد؛ به همین دلیل شما برای دستیابی به نتیجه‌ای مطلوب، باید این شاخص را به همراه برخی شاخص‌های دیگر مانند ارزش طول عمر مشتری (LTV) بررسی کنید؛ به این‌صورت که هر چقدر نسبت CPA به LTV در سایت شما عدد بزرگتری باشد، میزان سود شما بیشتر است.

نظرات بسته شده است.