شاخص هزینه‌ جذب مشتری یا Customer Acquisition Cost چیست؟

هزینه‌ی متوسطی است که برای جذب یک مشتری جدید باید انجام شود.

شاخص هزینه جذب مشتری یا Customer Acquisition Cost که به اختصار CAC نامیده می‌شود،برابر است با هزینه‌ی متوسطی که برای جذب یک مشتری جدید باید انجام شود.

بر خلاف شاخصی مانند هزینه‌ جذب هر مشتری بر اساس مبدا ترافیک (CPA) که هزینه‌ی جذب یک مشتری جدید را از طریق یک کانال‌ بازاریابی و یا کمپین خاص نشان می‌دهد، CAC هزینه‌ی متوسط جذب یک مشتری جدید را از تمام کانال‌های بازاریابی و رسانه‌های جذب کننده‌ی مورد استفاده‌ی شما اندازه‌گیری می‌کند.

نحوه ی محاسبه‌ی هزینه جذب مشتری (CAC)

برای محاسبه‌ی CAC کافیست مجموع تمام هزینه‌های انجام شده برای بازاریابی و فروش در یک دوره‌ی زمانی را، به تعداد کل مشتریان جدید جذب شده در آن دوره تقسیم کنید.

شاخص هزینه‌ جذب مشتری
شاخص هزینه‌ جذب مشتری

برای مثال اگر در بهمن ماه یک میلیون تومان هزینه‌ی بازاریابی و فروش شما شده باشد و ۵۰۰ مشتری جدید در این ماه کسب کرده باشید، هزینه جذب مشتری کسب و کار شما در این برهه‌ی زمانی برابر ۲۰۰۰ تومان است.

نکات:

  1. هزینه جذب مشتری به شما کمک می‌کند تا هزینه‌های بازاریابی و جذب مشتری خود را مدیریت کرده و به این ترتیب سود نهایی خود را افزایش دهید.
  2. توجه کنید که هزینه جذب مشتری به تنهایی برای تصمیم‌گیری درباره‌ی وضعیت کسب و کار شما کافی نیست. در واقع شما برای دستیابی به نتیجه‌ای مطلوب، باید این شاخص را به همراه برخی شاخص‌های دیگر مانند ارزش طول عمر مشتری (LTV) بررسی کنید. به عنوان یک نکته‌ی کلی می‌توان گفت در صورتی که هزینه‌ی جذب مشتری شما سه برابر ارزش طول عمر مشتری باشد، کسب و کار شما از این جهت وضعیت خوبی دارد.

ذکر یک مثال:

با دانستن این نکته که CAC در کسب و کار شما از ۲۰۰ هزار تومان در مهرماه به ۲۵۰ هزارتومان در آبان ماه افزایش یافته است، نمی‌توان نتیجه‌گیری خاصی انجام داد؛ اما در صورتی که CAC را در کنار شاخص ارزش طول عمر مشتری بررسی کنیم، می‌توانیم از بازدهی بازاریابی خود تخمین خوبی به دست آوریم. در این مثال ممکن است در مهرماه هر مشتری برای شما ۵۰۰ هزار تومان سود آفریده باشد (ارزش طول عمر مشتری ۵۰۰ هزارتومان باشد) و در آبان ماه با افزایش میزان سرمایه‌گذاری در جذب مشتری، این عدد به ۸۰۰ هزارتومان رسیده باشد که نشان می‌دهد افزایش هزینه‌ی جذب مشتری شما در نهایت به سودآوری بیشتر منجر شده است.

 

نظرات بسته شده است.