بخش بندی کاربران آنلاین

نیازسنجی کاربران، رشد سریعتر

سرویس وب متریک امکان دسته بندی کاربران (افرادی که تا به حال به انتهای قیف نرسیده اند) و مشتریان (افرادی که به انتهای قیف رسیده اند) را جهت نیازسنجی ایشان و برداشت دقیقی از تجربه آنها از خدمات شما به شرح ذیل ارائه می دهد

بخش بندی کاربران آنلاین
_

پروفایلینگ

جزئیات کاربران و مشتریان

سرویس وب متریک به تفکیک کاربران (افرادی که تا به حال به انتهای قیف بازاریابی نرسیده اند) و مشتریان (افرادی که حداقل یک بار به انتهای قیف بازاریابی رسیده اند) مجموع فعالیت های ایشان را پروفایل نموده و جزئیات هر کدام را ارائه می نماید.

پروفایلینگ
_

اتوماسیون بازاریابی

ارتباط موثر با کاربران و مشتریان

شناخت کاربران و مشتریان و نیازسنجی دقیق ایشان از مهمترین عوامل در تدوین استراتژی هدفمند بازاریابی می باشد. اما مهمتر از این مورد، امکان ایجاد ارتباط موثر با ایشان در زمان وجود نیاز می باشد که سرویس وب متریک، قابلیت مدیریت ارتباط آنلاین را ارائه می نماید.

اتوماسیون بازاریابی
_

چرخه عمر مشتری

محاسبه ارزش هر مشتری برای کسب و کار

برای وفادارسازی مشتریان، اولین عامل اصلی محاسبه ارزش تک تک مشتریان و ایجاد تعامل موثر بر اساس ارزش
هر کدام می باشد. سرویس وب متریک، ارزش طول عمر هر کاربر و مشتری را محاسبه و ارائه می نماید.

چرخه عمر مشتری

کارشناسان وب متریک در خدمت شما

کارشناسان ما در کنار شما هستند، جهت درک بهتر خدمات سرویس وب متریک و همچنین دریافت پیشنهادات و نیازهای کسب و کار شما، کارشناسان ما در کنار شما هستند.