_

مطمئن در افزایش مقیاس

امکان دریافت دیتا بدون محدودیت

زیرساخت سرویس وب متریک به صورت مخزن های توزیع شده روی چندین دیتاسنتر ابری پیاده سازی شده است؛ لذا در صورت افزایش درخواست ها به هر تعداد، منابع سروری مورد نیاز در قالب مخزن جدید در بستر ابر اختصاصی این سرویس اضافه شده و هیچگونه خللی در دریافت رخدادها و فعالیت های کاربران سایت رخ نخواهد داد.

_

بلادرنگ در دریافت اطلاعات

تحلیل آنلاین فعالیت کاربران

زیرساخت سرویس وب متریک به منظور حفظ منافع حاصله از تحلیل اطلاعات کاربران و فعالیت ایشان برای کسب و کارها اینترنتی، به صورت نامحدود نسبت به ذخیره سازی دیتای رخدادهای سایت ها به منظور تحلیل تاریخچه فعالیت ها و بهبود عملکرد کسب و کار آنلاین اقدام نموده است.

_

ذخیره سازی بدون محدودیت

پروفایلینگ کاربران از ورود اول

سرویس وب متریک به صورت آنلاین تمامی فعالیت های کاربران را دریافت و رهگیری نموده و بر اساس نیاز کسب و کارهای فروشگاهی، ارائه دهندگان سرویس و ارائه دهندگان محتوایی نسبت به تحلیل اطلاعات هر قسمت اقدام و در قالب گزارش های هدفمند لحظه ایی و دوره ایی به صاحبان مشاغل اینترنتی اقدام می نماید.

کارشناسان وب متریک در خدمت شما

کارشناسان ما در کنار شما هستند، جهت درک بهتر خدمات سرویس وب متریک و همچنین دریافت پیشنهادات و نیازهای کسب و کار شما، کارشناسان ما در کنار شما هستند.