رهگیری حرکت کاربران

توقف ریزش کاربران

سرویس وب متریک امکان شناسایی کاربران و پروفایلینگ فعالیت های آنها را جهت تحلیل رفتار ایشان در قالب خدمات به شرح ذیل فراهم نموده است.

_

ایکامرس پیشرفته

رهگیری نرخ تبدیل کاربران به مشتریان به تفکیک هر کانال ورودی

به سادگی چند کلیک ورودی های کانال های مختلف را آنالیز کنید و میزان بازدید به تفکیک هر محصول و پتانسیل فروش هر کدام را بررسی نمایید.

_

قیف بازاریابی

رهگیری مسیر حرکت به تفکیک هر کاربر

در کمتر از چند ثانیه، پیچیده ترین سفر مشتری رابا خدمت قیف هوشمند بسازید و نرخ تبدیل هر گام را بررسی نمائید.

_

گزارش حرارتی

شناسایی علت ریزش کاربران در هر گام

ریزش کاربران در هر گامی در یک صفحه از سایت شما رخ می‌دهد، گزارش حرارتی امکان بررسی نحوه تعامل هر کاربر در هنگام ریزش در صفحه مربوطه را نمایش می‌دهد.

کارشناسان وب متریک در خدمت شما

کارشناسان ما در کنار شما هستند، جهت درک بهتر خدمات سرویس وب متریک و همچنین دریافت پیشنهادات و نیازهای کسب و کار شما، کارشناسان ما در کنار شما هستند.